14 สิงหาคม 2562 สั่งระวังดินสไลด์ไม้ล้มขวางทาง

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/96780

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ส่งผลให้เกิดดินสไลด์ลงปิดทับเส้นทาง ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มปิดขวางเส้นทางจราจร ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของราษฎรที่อาศัยอยู่ในป่าเขา จึงได้สั่งการให้ทุก อบต. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว และเมื่อเกิดเหตุให้เร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาและรายงานมายังอำเภอเป็นการด่วน